2. sz. táblázat. Az Erdőtörvény végrehajtási rendeletében szereplő, erdőgazdálkodási szempontból fontos fafajok génmegőrzési sűrgősségének besorolása

Veszélyeztetett génkészletű, intenzív génmegőrzési módszereket igénylő fajok

Mérsékelten veszélyeztetett, félintenzív génmegőrzési módszereket igénylő fajok

Extenzív módszerekkel fenntartható, vagy génmegőrzés szempontjából kevésbé jelentős fajok

Castanea sativa - szelídgesztenye Â

Hippophae rhamnoides - homoktövis*ż

Malus sylvestris - vadalma Â

Populus alba - fehér nyár ż

Populus nigra - fekete nyár ż

Pyrus magyarica - magyar vadkörte *Â

Pyrus nivalis - gyapjas vadkörte *Â

Pyrus pyraster - vadkörte Â

Sorbus torminalis - barkócaberkenye ż

Sorbus transitusok *Â

Ulmus laevis - vénic szil Â

Ulmus minor (U. campestris) - simalevelű mezei szil Â

Ulmus procera - érdeslevelű mezei szil Â

Ulmus glabra (U. montana) - hegyi szil Â

 

 

 

Acer campestre - mezei juhar 6

Acer platanoides - korai juhar 6

Acer pseudoplatanus - hegyi juhar 6

Cerasus avium - madárcseresznye ż

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica- magyar kőris 6

Populus tremula - rezgő nyár 6

Salix fragilis - törékeny fűz 6

Tilia platyphyllos - nagylevelü hárs 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alnus glutinosa - mézgás éger ţ

Betula pendula - bibircses nyír ţ

Carpinus betulus - gyertyán ţ

Fagus sylvatica - bükk 6

Fraxinus excelsior - magas kőris ţ

Fraxinus ornus - virágos kőris ţ

Juglans nigra - fekete dió ţ

Juglans regia - közönséges dió ţ

Quercus cerris - cser 6

Quercus petraea - kocsánytalan tölgy 6

Quercus robur - kocsányos tölgy 6

Quercus rubra (Q. borealis) - vörös tölgy ţ

Robinia pseudoacacia - fehér akác 6

Salix alba - fehér fűz ż

Tilia cordata - kislevelű hárs ţ

Tilia tomentosa (T. argentea) - ezüst hárs ţ

Ulmus pumila v. arborea - turkesztáni szil ţ

Abies alba - jegenyefenyő ż

Larix decidua - európai vörösfenyő ţ

Picea abies (Picea excelsa) - lucfenyő ż

Pinus strobus - simafenyő ţ

Pinus sylvestris - erdeifenyő ţ

Pseudotsuga menziesii - duglászfenyő ţ

Pinus nigra - feketefenyő ţ

A veszélyeztetettség mértéke

 

 A faj fennmaradása kérdéses

ż A faj génkészlete veszélyesen lecsökkent, vagy deformált

6 A genetikai változatosság felmérése sűrgős

ţ Sűrgős intézkedést nem igényel

* A KTM Természetvédelmi Hivatala javaslata alapján besorolt faj/taxon

1. ábra: Aktív génmegőrzés vázlata

 

vissza