A Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága

génmegőrzési programja

Bach István1, Mátyás Csaba2

1: OMMI Kertészeti és Erdészeti Főosztály

2: NyME Környezettudományi Intézet

Előzmények és háttér

Annak ellenére, hogy Magyarország erdősültsége csak 18 %-os és erdeink döntő többsége évszázadok óta erős antropogén hatásoknak kitett, az erdőfelület mintegy fele még ma is a természeteshez közeli állapotú és bennük természetközeli módszerekkel folyik a gazdálkodás. A magyar erdők viszonylagosan fajgazdagnak mondhatók, amit a hazai flórában megtalálható több mint 150 fa és cserjefaj igazol (Bartha és Mátyás 1996).

A szubmontán dombvidéki bükkösökben, gyertyános tölgyesekben és a kocsánytalan tölgyesekben még ma is jelentős, az erdőleltár statisztikai módszereivel is nyomon követhető mértékben találhatók meg az elegyfafajok (1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat. Az 1996. évi LIV “Erdőtörvény” végrehajtási rendeletében szereplő, veszélyeztetett génkészletű fajok (kiemelt példák az 2. táblázatból)

Faj/Fajcsoport

Terület

(ha)*

A veszélyeztetettség oka

Castanea sativa

szelídgesztenye

1130

Az Endothia parasitica gomba járványos fellépése

Malus sylvestris

vadalma

**

kis, elszigetelt populációk és a kultúrfajták beke-reszteződésének (introgressziójának) veszélye

Populus nigra

fekete nyár

4213

az euramerikai nemesnyár kultúrfajták bekereszte-ződésének (introgressziójának) veszélye

Pyrus pyraster

vadköret

**

kis, elszigetelt populációk a kultúrfajták bekeresz-teződésének (introgressziójának) veszélye

Pyrus-kisfajok

(Pyrus magyarica, Pyrus nivalis)

**

rendkívül kis egyedszámú, elszigetelt populációk és kultúrfajták bekereszteződésének (introgresszió-jának) veszélye

Sorbus sp. berkenye kisfajok

**

kis egyedszámú populációk

Quercus pubescens molyhos tölgy

Quercus virgiliana olasz molyhos tölgy

15605

az élőhely beszűkülése

Ulmus sp. szil fajok

1930

szilfavésztől megtizedelt populációk

*Az Erdőállomány adattár szerinti redukált területek, 1990
** A vadgyümölcs fajok összterülete (a vadcseresznye nélkül) 872 ha

A második világháború után a központilag irányított, célállomány szemléletű erdőgazdálkodás és a kedvezőtlen környezeti hatások (főként az utóbbi évtizedben mind gyakrabban fellépő aszályos évek) jelentős mértékben visszavetették az elegyfajok részarányát, minek következtében az ezen fajok genetikai készletének megőrzéséhez szükséges tudatosan tervezett és összehangolt intézkedések tovább nem halaszthatók.

Az erdőgazdasági jelentőségű fafajok génmegőrzése - a tartamos erdőgazdálkodás fontos elemeként - már évtizedes múltra tekinthet vissza. Az állományalkotó fajok esetében génmegőrzés jellegű tevékenység már hosszabb ideje létezik a gyakorlatban - a legtöbb esetben a nemesítői munkafeladatok vagy a maggazdálkodás kapcsolódó tevékenységeként - finanszírozása és végrehajtatása az erdőgazdálkodás pénzügyi/felügyeleti eszközeivel részlegesen megoldott.

Más a helyzet a gazdasági jelentőséggel nem bíró, ritkább fajok esetében. A kertészet érdeklődésére számot tartó fajok (például a vadkörte) kivételével a génkészletük megőrzése jobbára passzív intézkedésekre korlátozódott. Mindezekből e fajok génkészletének megőrzésére tett lépések igénye és sürgőssége világosan következik.

A következőkben az intézkedések alapelveit és az eddig elért eredményeket igyekezzük felvázolni.

vissza
tovább